31 Październik 2014, imieniny : Łukasza, Urbana, Augusta

dr inż. Rafał Grygiel

pokój 929
telefon 237-12-02
e-mail: rafal.grygiel@polsl.pl

Nota biograficzna

Rafał Grygiel urodził się 26.03.1976 r. w Zabrzu. W roku 1996 ukończył Technikum Mechaniczne o specjalności budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych w Zespole Szkół Mechaniczno-Budowlanych w Zabrzu. W roku 2001 kończy studia magisterskie na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechniki Śląskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka w zakresie specjalności automatyka; temat pracy magisterskiej ,,Optymalna regulacja dyskretna z ciągłym modelem odniesienia". W roku 2001 rozpoczyna studia doktoranckie w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej. W 2006 roku broni swoją pracę doktorską i rozpoczyna pracę w Zakładzie Sterowania i Robotyki.
Góra

Zainteresowania badawcze

Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnieniach z teorii sterowania, a w tym:
 • Optymalna regulacja liniowo-kwadratowa układów pracujących w obecności zakłóceń stochastycznych
 • Niedokładność modelu obiektu
 • Układy z opóźnieniem sterowania
 • Układy o dwóch stopniach swobody (feedback - feed-forward)
 • Regulacja predykcyjna
Góra

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie ćwiczeń tablicowych:
 • Podstawy automatyki
Prowadzenie zajęć laboratoryjnych:
 • Podstawy automatyki
 • Teoria sterowania
 • Metody optymalizacji
 • Teoria estymacji
 • Estymacja i Sterowanie w Warunkach Niepewności
Góra

Lista publikacji

2005
R. Grygiel, M. Błachuta, Regulacja w układzie o dwóch stopniach swobody dla obiektów z opóźnieniem, Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 2005, str. 137-142 tom I, Warszawa, Polska
2004
R. Grygiel, M.J. Błachuta, Design and properties of feedback-feedforward sampled-data model-reference LQG control, Proc. of the American Control Conference, June 30 - July 2, 2004, pp. 3484--3489 vol. 4, Boston, USA
2003
R. Grygiel, Regulacja LQG z modelem odniesienia w układzie z opóźnieniem, Materiały V Ogólnopolskich Warsztatów Doktoranckich, 2003, str. 248-253 z.4, Istebna-Zaolzie, Polska
2003
R.T. Grygiel, M.J. Błachuta, On suitability of the lag-delay approximation for performance prediction of sampled-data LQG control systems, Proc. of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2003, pp. 417-422, Międzyzdroje, Poland
2002
M.J. Błachuta, R.T. Grygiel, Wybrane aspekty praktyczne cyfrowych układów regulacji LQG, Materiały XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Zastosowań Matematyki, 2002, str.8, Zakopane-Kościelisko, Polska
2002
M.J. Błachuta, R.T. Grygiel, Porównanie jakości sterowania LQGPC i LQ, Materiały XIV Krajowej Konferencji Automatyki, 2002, str. 227-232 tom II, Zielona Góra, Polska
2002
M.J. Błachuta, R.T. Grygiel, On the properties of sampled-data minimum-variance control systems, Proc. of the 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2002, pp. 309-314, Szczecin, Poland
2002
M.J. Błachuta, R. Grygiel, 'Sampled-data program control via model-reference LQG', Proc. of the 2002 American Control Conference, 2002, pp. 2973-8 vol. 4. Danvers, MA, USA
2002
M.J. Błachuta, R. Grygiel, 'On the design of sampled-data model-reference control systems', Proc. of the 2002 IEEE International Conference on Control Applications, 2002, pp. 886-91 vol.2. Piscataway, NJ, USA
Góra